Seminar for murgårdseiere

Murbyseminar - ENØK-tiltak i gamle murgårder

Startdato
09.11.2017
Sluttdato
09.11.2017
Varighet
17.00 - 19.00
Sted
Vøienvolden gård
Beskrivelse

Bygningsantikvar Fredrik Berg og sivilarkitekt Anne-Cathrine Flyen fra Norsk institutt for kulturminneforskning skal fortelle om de store utfordringene, men også mulighetene, med klimavennlig oppgradering av en murgård. Hva skal man tenke på? Hva er egentlig problemet med fuktige kjellere? Erfaringene kommer dels fra et fireårig innovativt og tverrfaglig forskningsprosjekt som avsluttes i år.

Arrangementet er gratis, og er rettet mot eiere av eldre murgårder i Oslo.