Seminar for murgårdseiere

Murbyseminar - Murgårdens farger og overflater

Startdato
23.11.2017
Sluttdato
23.11.2017
Varighet
17.00 - 19.00
Sted
Vøienvolden gård
Beskrivelse

I forbindelse med prosjektet "Murbyen Oslo" inviterer vi til foredrag på Vøienvolden gård.

Hvordan har 1800-tallsgårdene opprinnelig sett ut? Vi gir et innblikk i typisk fargesetting i perioden, men eksempler og forbilder. Videre vil vi fortelle om tradisjonell materialbruk på fasadene og hvordan man kan få en vellykket fasaderehabilitering. Foredraget holdes av Lars Jacob Hvinden-Haug og Ellen Hole fra Norsk institutt for kulturminneforskning.

Lars Jacob Hvinden-Haug er Dr.ing og arkitekt. Han er seniorforsker i NIKU. Ellen Hole er bygningskonservator og leder for NIKUs konserveringsavdeling. Hun har omfattende erfaring fra rehabilitering av murgårdsbebyggelse, fargeundersøkelser og materialrådgivning, med spesielt fokus på mørtel og overflatebehandling.

Foredraget er gratis, og er rettet mot eiere av eldre murgårder i Oslo.