Hovedtrekk fra Osloskolens historie

#

Undervisning og opplæring i boklige fag oppleves i dag som en selvfølgelighet, som både er plikt og en rettighet som omfatter alle og som samfunnet har ansvar for. Slik har det ikke alltid vært. Både behovet for undervisning i boklige fag, hvem som fikk undervisning og hvordan denne undervisningen ble gjennomført har endret seg siden de første skolene som var knyttet til kirke ble etablert i middelalderen. 

Undervisning og opplæring i boklige fag oppleves i dag som en selvfølgelighet, som både er plikt og en rettighet som omfatter alle og som samfunnet har ansvar for. Slik har det ikke alltid vært. Både behovet for undervisning i boklige fag, hvem som fikk undervisning og hvordan denne undervisningen ble gjennomført har endret seg siden de første skolene som var knyttet til kirke ble etablert i middelalderen. 

I forbindelse med utarbeidelse med en helhetlig verneplan for Osloskolene ble NIKU engasjert som underkonsulent for å utarbeide en generell oversikt over Osloskolens historie. Den ble utgitt i boken "Hovedtrekk fra Osloskolens historie" som ble utgitt i 2010. Tekstene under er utdrag fra denne boken. 

Skoleutviklingen i Christiania frem til 1739 - Katedralskolen

Les mer.. 

 

Mot et offentlig skolevesen - Allmueskolen

Les mer.. 

 Skoleloven av 1848 – Fra fattigskole til allmueskole.

Les mer..

 

Perioden 1867-1889 - Befolkningsvekst og skolevekst

Les mer.. 

 Det Kampen-Uranienborgske prinsipp 1883-1889

Les mer.. 

 Større skoler og flere klasserom - Folkeskoleloven 1889

Les mer.. 

Folketallet minker - skolebyggingen vedvarer

Les mer.. 

 

Referanser

Les mer..