Befaring i Oslos murgårder

Få en ekspert på besøk!

#

I 2017 introduserte vi gratis befaring som et tilbud til eiere av murgårder i Oslo. Fra februar 2018 tar vi opp igjen denne tjenesten. 

  • Vi viderefører konsulenttjenesten som ble introdusert i 2017, og som skal hjelpe eiere i arbeidet med rehabiliteringen.
  • Alle som bor i en gammel murgård er kvalifisert til å motta denne tjenesten, uavhengig av bydel.

Viktig å ta vare på

Oslos murgårder er ikke bare kulturminner, de er også en viktig del av byens identitet. Byen hadde ikke vært den samme dersom murgårdene hadde måttet vike for moderne bebyggelse. Derfor må vi ta vare på dem. Vi må bevare Oslos identitet som en «murby» og sørge for en bredere forståelse for betydningen av dette. Oslos murgårder er unik i europeisk sammenheng, både fordi det er så mange av dem og men også fordi de er relativt godt bevart.

Bygningsvernsenter i nær fremtid?

Fortidsminneforeningen, Byantikvaren i Oslo, Bygg og Bevar, et samlet fagfelt og flere private aktører har lenge ønsket seg et bygningsvernsenter i hovedstaden som har spisskompetanse på Oslos verneverdige murgårdsbebyggelse. I statsbudsjettene for både 2017 og 2018 ble det bevilget penger til murbyen Oslo, og vi jobber nå for å  etablere murbyen Oslo som et bygningsvernsenter som skal bidra til at vi tar vare på murbebyggelsen i Oslo, og hvor vi fremmer tradisjonelle metoder og materialer..

Så lenge midlene rekker

Tilbudet gjelder så lenge midlene rekker i 2018. Vi ønsker altså å hjelpe eiere å velge riktige materialer og finne håndverkere, samt legge til rette for godt vedlikehold og skikkelig restaurering. Det er også ønskelig at Murbyen Oslo skal stimulere markedet, slik at kravet om riktige materialer og kvalifiserte håndverkere blir tydelig for bransjen.

Vi tilbyr:

  • Gratis 1.gangsbefaring
  • Generell tilstandsvurdering av fasader og fellesarealer som portrom og trapperom.
  • Råd om material- og fargebruk.
  • Hjelp til å finne håndverkere og leverandører med riktig antikvarisk kompetanse.
  • Tips i forhold til mulige instanser å søke finansiell støtte.

I tillegg kan vi bidra med:

  • Antikvarisk/ teknisk konsulent- og rådgivningstjeneste under byggeprosessen.
  • Tilstandsanalyse: Mer inngående skadevurdering der omfanget av skader vurderes nærmere som direkte grunnlagsmateriale for prissetting av det kommende utbedringsarbeidet.
  • Fargeundersøkelser: Lagvise avdekkinger på bemalte overflater som gir grunnlag for rekonstruksjon av materialbruk, farger og dekor.

NB! Her er det ikke sikkert ordningen rekker å besøke alle som vil ha besøk! Hvis det blir stor pågang, forbeholdes retten til å beklage...

Er behovet og ønsket stort - er det i alle fall et sterkt hint om at det bør komme et varig tilbud på plass!

Ønsker du befaring? 

Kontakt post@murbyenoslo.no eller ring 97 00 58 58. 

Øyvind Aase Fluge
Øyvind Aase Fluge

Øyvind Aase Fluge er bygningsvernkonsulent i Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus.