Hva er Murbyen Oslo?

#

Oslos murgårder er ikke bare kulturminner, de er også en viktig del av byens identitet. Byen hadde ikke vert den samme dersom murgårdene hadde måttet vike for moderne bebyggelse. Derfor må vi ta vare på dem. Vi må bevare Oslos identitet som en «murby» og sørge for en bredere forståelse for betydningen av dette. Oslos murgårder er unike i europeisk sammenheng, både fordi det er så mange av dem og men også fordi de er relativt godt bevart.

Fortidsminneforeningen, Byantikvaren i Oslo, Bygg og bevar, et samlet fagfelt og flere private aktører har derfor lenge ønsket seg et bygningsvernsenter i hovedstaden, med spisskompetanse på Oslos verneverdige murgårdsbebyggelse. I 2016 ble det over statsbudsjettet bevilget penger til et forprosjekt som skal danne grunnlaget for et fremtidig bygningsvernsenter i byen.
 
Midlene skal i første omgang komme eiere av murgårder i Oslo til gode. Det har derfor blitt vedtatt at det skal opprettes en konsulenttjeneste som skal bistå eiere i arbeidet med rehabiliteringen. Alle som bor i en gammel murgård er kvalifisert til å motta denne tjenesten, uavhengig av hvilken bydel en holder til i.
 
Tilbudet gjelder ut året og skal vise hvordan et fremtidig bygningsvernsenter i Oslo kan komme til å jobbe for bevaring av murgårder. Vi ønsker altså å bistå eiere i riktig valg av materialer og håndverkere, samt legge til rette for godt vedlikehold og skikkelig restaurering. Det er også ønskelig at Murbyen Oslo skal
stimulere markedet, slik at kravet om riktige materialer og kvalifiserte håndverkere blir tydelig for bransjen.

Murbyen Oslo – Et bygningsvernsenter

Målet er at det innen tre år skal være et permanent bygningsvernsenter i Oslo med spesialkompetanse innen murbebyggelse. Senteret skal bistå eiere og bidra til økt kompetanse blant håndverkere.
Oslos murgårder er ikke bare kulturminner, de er også en viktig del av byens identitet. Byen hadde ikke vert den samme dersom murgårdene hadde måttet vike for moderne bebyggelse. Derfor må vi ta vare på dem. Vi må bevare Oslos identitet som en «murby» og sørge for en bredere forståelse for betydningen av dette.

Unik murgårdsbebyggelse

- Oslo er Europas murby. Berlin var forbildet, men der er dekoren skrelt bort på tre av fire murgårder. Mange gårder ble også bombet under andre verdenskrig. Stockholm, København og Helsingfors har murgårder, men de er stort sett fra litt senere stilepoker. Så murgårdsbebyggelsen i Oslo er unik, sier Morten Stige, kunsthistoriker og avdelingsleder hos Byantikvaren (Aftenposten, 2014).

Fagmiljøet i Oslo står samlet om at dette er noe byen trenger. Nyheten om at finansiering av et forprosjekt endelig er på plass har mobilisert både profesjonelle og frivillige krefter. Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus etablerer nå konsulentdriften «Murbyen Oslo» og kommer til å arbeide videre med Murbyen Oslo frem til finansiering av et permanent senter er sikret.
Hillde Viker Berntsen
Hilde Viker Berntsen

Hilde Viker Berntsen er konservator med mur som spesialfelt. Hun har tidligere jobbet i NIKU, nå driver hun bedriften Mur & Mer. Hun er også med i forprosjektet MURBYEN OSLO.