Murbyseminar

Foredragsrekke om istandsetting av murgårder

#

Denne våren arrangerer Murbyen Oslo en foredragsrekke myntet på huseiere som vil ha tips og råd om vedlikehold, risiko for skader, m.m. knyttet til Oslos murgårder. Vi hadde stor suksess med tilsvarende seminarrrekke høsten 2017. 

Foredragene er tilpasset eiere og tar opp problemstillinger som brannsikring, fasader og overflater, . For eiere som allerede har vært i kontakt med Murbyen angående konsulentbistand vil dette være en ypperlig mulighet til å skaffe seg mer kunnskap og innsikt. Tre av foredragene holdes i potetkjelleren på Vøienvolden gård, Maridalsveien 120, 0461 Oslo. Foredraget 25.4 blir i et annet lokale, følg med på siden så vil vi annonsere hvor. 

5. april - Fargesetting, materialvalg og dekor. 

Vi gir et innblikk i fargesetting, materialvalg og dekor i trapperom og portrom i Oslos eldre murgårder. Foredragsholder Anne Milnes er konservator nkf-n og har omfattende erfaring fra kulturminnerådgivning, konservering av interiører og fargeundersøkelser.

19. april  kl. 17.00 - 19.00 - Grunnarbeider, refundamentering og drenering 

Fuktige kjellere er et vanlig problem i Oslo murgårder. Derfor ønsker vi å sette fokus på grunnarbeider og drenering. Foredragsholder Kenneth Edvardsen er byggmester og senioringeniør. Han har lang erfaring med antikvarisk rehabilitering


25. april - kl 17.00 - 19.00 Brannsikring og bevaring av eldre murgårder, inkl. trapperomsløsninger

André Korsaksel, byggingeniør hos Byantikvaren i Oslo, og Oslo brann- og redningsetat forteller om hvordan brannsikring og bevaring kan gå hånd i hånd. NB! Sted for foredraget ikke avklart. 

3. mai  kl. 17.00 - 19.00 - Drift, vedlikehold og søknadsskriving

Hva slags vedlikeholdsbehov har eldre murgårder? Og hvor kan man søke om støtte?

For å svare på dette har vi invitert foredragsholdere fra Byantikvaren i Oslo og Akershus bygningsvernsenter. Morten Stige er avdelingsleder hos Byantikvaren, og har jobbet med Oslo murgårder i en årrekke. Ole Jakob Holt jobber som kulturminnekonsulent hos Akershus bygningsvernsenter. Han har lang erfaring med å hjelpe huseiere med å søke om støtte til rehabilitering.

Påmelding

Send epost til fagkonsulent@fortidsminneforeningen.no eller ring 97 00 58 58.

Øyvind Aase Fluge
Øyvind Aase Fluge

Øyvind Aase Fluge er bygningsvernkonsulent i Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus.