1920-tallsklassisisme 1920 - 1932

#

På 1920-tallet ble klassiske former igjen populære i murarkitekturen. Nøkternhet, regelmessighet og symmetri preget bygningene. Uttrykket ble spinklere og mer høyreist enn tidligere. Ofte var det et mål å skape monumentalitet. Nye utbyggingsområder ble helhetlig utformet, gjerne med integrerte plassanlegg og uterom.

Svensk arkitektur var en viktig inspirasjonskildene for arkitektene. «Swedish Grace» ble samlebetegnelse for elegansen som preget svenske kunstindustri og arkitektur. Her smeltet antikkens former sammen med internasjonale samtidsuttrykk som fransk Art Deco og tysk modernisme.

I Oslo bygget 20-tallsklassisimen først videre på 1910-tallet nybarokke stil. Etter hvert ble uttrykket strammere. Den sparsomme dekoren besto gjerne av forenklede klassiske bygningselementer eller geometriske former. Kontraster mellom materialbruk eller ulike overflatebehandlinger ga liv til fasadene.

Mot slutten av 1920-tallet fikk mange av husene et mer strømlinjeformet og horisontalt preg. “Funkisen” var på vei.

IMG_0993.jpg

Kjente monumentalbygg og strøk

  • Deichmanske bibliotek
  • Torggata bad
  • Blindern Studenterhjem
  • Soria Moria
  • Litteraturhuset
  • Ila og Bjølsen

Bygningskropp

Blokkformet eller buet

IMG_0999.jpg

 

Fasadematerialer

Pusset eller upusset tegl. Kvaderimitasjon i pussen for å imitere steinblokker. Naturstein i dørportaler og fasadeelementer. Enkle rekkverk av støpejern eller smijern.

IMG_1688.jpg

 

Dører

Ett eller to dørblad med geometrisk inndeling, ev. enkel dekor og glass med sprosser. Overlysvindu med dekorativt sprosseverk. Dørportal med klassiske søyler, pilastre eller pediment (tempeltrekant). Buede åpninger.

IMG_0884.jpg

 

Vinduer

Stående rektangulære, kvadratiske og etter hvert liggende vinduer. Runde eller buede vinduer. Vindusomramminger er ofte laget i pussen eller ikke markert.

 

Dekor

Firkantede flater («kasetter») under gesims. Pilastre (inntrukne halvsøyler) og enkle veggfelt. Tannsnitt, konsoller, pedimenter eller enkle bånd og trekninger i pussen. Runde nisjer.

IMG_2396.jpg

 

Farger

Hvitt, beige, blekgult, tomatrødt, salviegrønt, rosa eller gråblått.

IMG_0899.jpg