Historisme 1850 - 1900

#

Historisme er betegnelsen på en periode med et mangfold av historiske stiler. De ble tolket og satt sammen på nye måter.

Arkitektene var svært bevisste på hvilke historiske stiluttrykk de mente egnet seg best for de ulike bygningstypene. Samtidig skulle husene oppfylle samtidens behov. Dekor og utsmykking var en selvsagt del av bygningene.

Å kombinere elementer fra flere stiler var vanlig. Sammen ga de helt nye uttrykk. Det er ikke alltid lett å definere hvilken stil de ulike bygningene har, men de vanligste i Oslo er nyrenessanse, nybarokk, nygotikk og en nyromansk stil som ofte kalles “rundbogenstil” etter sine tyske forbilder. Det var i Tyskland de fleste arkitektene fikk sin utdannelse.

Bygningsarven i Oslo er en av Europas største og best bevarte fra denne perioden. Enhetlige bygningsmiljøer preger de fleste indre bydeler. Historismen er Oslos sjel - og arvesølv.

PB200535.JPG

Bygningskropp

Rektangulær, kvadratisk eller sammensatt. Karnapper, tårn, altaner og balkonger. Tak i forskjellige vinkler og utforminger. Tårn med kupler eller kjegletak.

PB200519.JPG

 

Fasadematerialer

Pusset eller upusset tegl. Glasert tegl, keramiske fliser. Kalkpuss, gips, portlandsement. Naturstein. Støpejern, smijern.

PB200505.JPG

 

Vinduer

Ofte stående format, T-formet inndeling. Spisse, buede, avrundede eller fantasifulle utforminger. Dekorative sprosser, farget eller mønstret glass. Omramminger og dekorative felt ihht stilvalg.

PB200487.JPG

 

Dører

Tofløyet port/inngang inn til bakgård eller trapperom, enkeltdører. Dekorativt utformede dørblad ihht stilvalg. Vindusfelt med dekorativt sprosseverk og -glass. Portaler, utsmykkede døromramminger. Dekorative gittre av jern. Overlysvinduer.

PB200538.JPG

 

Dekor

Mangfold av ornamenter, skupturer og trekninger (linjer i pussen). Friser, bånd og felt med utsmykkinger. Konsoller, tannsnitt, kvadre (imitasjon av steinblokker i pussen). Spir, mønekammer, dekorativ bruk av jern.

 

Farger

Ufarget kalkpuss. Kremhvitt, lys grått, beige, lys grågrønn, lys grårosa, lys oker, bruntoner. Etter hvert kraftigere kulører/kontraster.

PB200470.JPG