Jugendstil 1898 - 1915

#

Mot slutten av 1800-tallet ønsket europeiske arkitekter og formgivere å skape uttrykk som ikke bygde på fortiden. Jugendstilen ble først og fremst en dekorativ stil, men satte allikevel markante avtrykk i arkitekturen.

I land som Frankrike og Belgia dominerte asymmetri, slyngende linjer og fantasifulle plante- og dyremotiver. Der ble stilen snart kalt art nouveau, ny kunst. Østerrike og Skottland ledet an i et mer nøkternt formspråk bygget på symmetri, geometri og stramme linjer. Der ble stilen etter hvert kalt for jugend, ungdom.

Innen arkitektur, innredning og kunstindustri ble materialenes ulike karakter ofte framhevet. Asiatisk kunst, gamle myter og fremmede kulturer var viktige inspirasjonskilder. Moderne former smeltet også sammen med historiske stiluttrykk.

I 1899 var det et stort byggekrakk i Kristiania (Oslo). Allikevel finnes det jugendhus i ulike utforminger. Mange er bygget sent i perioden. Det ble også skapt en kraftfull nasjonalt preget jugendstil med utgangspunkt i motiver og ornamentikk fra vikingtid og middelalder.

PA270029.JPG (1)

Bygningskropp

Myke, avrundede hjørner, tårn, karnapper. Asymmetri. Borgaktig preg. Annet hoveduttrykk: Symmetrisk, sirlig, geometriske volumer.

Kjente monumentalbygg og strøk

  • Historisk museum
  • Finansdepartementet
  • Norges Bank II (tidl. Samtidskunstmuseet)
  • Tors gate - Odins gate, Thomas Heftyes gate - Bygdøy allé, Waldemar Thranes gate - Ila, Gimle terrasse, Øvrefoss.
PA310408.JPG

 

Fasadematerialer

Pusset tegl, gjerne i ulike overflateteknikker. Ornamentikk i puss, gips eller stein. Forblendinger og detaljer i naturstein. Dekorativt smijern og støpejern.

PA310364.JPG

 

Vinduer

Stående eller kvadratisk format. Inndeling i ulike felt og sprossetyper. Flate buer, utradisjonelle vindusformer. Blyglassvinduer, “glassmalerier”.

PA310400.JPG (1)

 

Dører

Geometrisk eller organisk inndeling av dørflater og glassfelt. Dekorative beslag av kobber, messing, jern. Gittre av jern. Utsmykket helhetlig døromramming eller portal.

 

Dekor

Plante- og dyremotiver. Masker, slynger, friser, girlandere. Fantasifulle ornamenter. Linjer, kvadrater, geometri.

PA310388.JPG

Farger

Hvitt, beige. Nøytrale toner. Kraftige jordfarger. Pastellfarger.

PA310367.JPG