Nyklassisisme 1810 - 1850

#

Nyklassisismen hentet sin inspirasjon fra antikken og romertidens bygninger. Den viktigste fasen i stilperioden kalles empire, etter Napoleons keiserdømme.

I Norge var det ingen eller få profesjonelt utdannede arkitekter.  Etter Grunnloven i 1814 ble det behov for flere offentlige bygninger. Christiania (Oslo) skulle etableres som norsk hovedstad.

Inspirasjonen kom fra Danmark og Tyskland. Dansk empirestil med glatte pussvegger, minimal dekor og lukket form preget bygninger som Børsen og Observatoriet. Oppføringen av Slottet ble viktig for å innføre nye håndverksteknikker og etablere et mer høyreist og åpent stiluttrykk.

Flertallet av bevarte nyklassisistiske murbygninger i Oslo er offentlige bygninger. Mange privatboliger ble oppført som del av en eldre og etablert byggeskikk. Nyklassisismen markerte økende profesjonalisering av byggevirksomheten og innføring av nye arkitekturmotiver. De kom til å prege også senere stilperioder.

PA300233.JPG

Bygningskropp

Tempelfasader. Søyler, pilastre (inntrukne dekorative søyler på veggflaten), pedimenter (tempeltrekanter).

PA300237.JPG (1)

 

Fasadematerialer

Kvadre markert i pussen (imitasjon av steinblokker). Glatte, pussede vegger.

PA300273.JPG

 

Vinduer

Stående, rektangulere, gjennomgående sprosser. Portaler, buede overlysvinduer.

PA300276.JPG (1)

 

Dekor

Ornamentikk/utstmykking i bånd eller i innrammede felt.

 

Farger

Kalkhvitt, lys rosa, svakt grågrønn, beige og andre toner som kunne minne om finere stein.

PA300274.JPG