Senklassisisme 1840 - 1870

#

Rundt 1840 begynte interessen for andre historiske epoker enn antikken og romertiden å bli tydelig i hovedstadens bygninger. Nye materialer ble introdusert gjennom industriell utvikling og ny byggeteknikk. Og en ny yrkesgruppe etableres: Den profesjonelle arkitekten.

De aller fleste arkitektene var utdannet i Tyskland og tok med seg impulser derfra. Christiania (Oslo) begynte å vokse sterkt og ga marked for arkitektoppdrag. Som et alternativ til arkitektene ble byggmestrene etablert som profesjonelle aktører. Nye områder ble etablert utenfor Kvadraturen. Det nye tyngdepunktet i byen ble områdene rundt Universitetet og Karl Johans gate.

Nye formuttrykk kom til, basert på nytolkning av forskjellige historiske stiler. Samtidig levde forenklede trekk fra nyklassisismen videre som basis for mange av de nye murgårdene. De vokste fram i og rundt byens sentrum.

IMG_1021.jpg

Bygningskropp

Regelmessig fasadeinndelinger.

 

Fasadematerialer

Pussede teglvegger. Kvaderimitasjon i pussen for å illuderte mur av stein.

 

Vinduer

Vindusomramminger og portaler med border, ornamenter eller annen dekor i avgrensede felt.

PA290176.JPG

 

Dekor

Pilastre (inntrukne søyler). Trekninger (linjer i pussen) og enkle bånd på fasadene.

PA300344.JPG