Om Murbyen Oslo

#

Murbyen Oslo er et bygningsvernsenter for Oslos murgårdsbebyggelse. Navnet er hentet fra den karakteristiske bebyggelsen i pusset tegl fra byveksten i siste halvdel av 1800-tallet og frem til ca 1930. Vi holder til i Rådhusgata 7 i Oslo sentrum. 

lllll

Vår målsetning er å spre kunnskap om hvordan Oslos eldre murgårder kan settes i stand og bevares. Dette gjør vi gjennom å hjelpe beboere med råd om hvordan de kan vedlikeholde murgårdene sine, samt ved å arbeide for å øke håndverkernes kunnskap om tradisjonelle materialer og metoder.

Murbyen Oslo tilbyr også eiere av eldre murgårder i Oslo gratis førstegangsbefaring. Våre rådgivere kan gjøre en enkel vurdering av tilstand og gi deg anbefalinger til videre prosess. De gir også anbefalinger om riktig materialbruk, gode håndverkere og tips til hvor du kan søke økonomisk støtte. Murbyen Oslo arrangerer også kurs, seminarer og byvandringer relatert til murbebyggelsen i Oslo

Murbyen Oslo er et resultat av et bredt samarbeid mellom blant annet næringsaktører i bygg- og rehabiliteringsbransjen og Byantikvaren i Oslo. Vi har ingen offentlig myndighetsrolle og driver ideelt uten egen inntjening. Vi er finansiert av Klima- og miljødepartementet.

Kontakt oss på:

post@murbyenoslo.no

Telefon: 940 96 907 

Besøksadresse: Rådhusgata 7, 0151 Oslo

Postadresse: Postboks 1646 Vika
0119 OSLO